Η ιατρική επιστήμη έχει ως στόχο τη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Ο εξειδικευμένος ιατρός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το ιστορικό, την κλινική εξέταση, την βιολογική κατάσταση, την ηλικία του κάθε ασθενούς για να σχεδιάσει την κατάλληλη θεραπεία του.