Ο Καθηγητής Ουρολογίας και Νευροουρολογίας Ιωαννίδης Ευάγγελος-Ισαάκ μιλάει στο 8ο Επιστημονικό Συνέδριο του Α.Π.Θ. ( 15 Μάρτιου 2019). Ο καθηγητής ανέφερε οτι σε αρκετές περιπτώσεις οι Χειρουργικές Επεμβάσεις μπορούν να αποφευχθούν να επιλεχθεί μια επιλεκτική και εξατομικευμένη θεραπεία.Ασθενείς με καρκίνο στο προστάτη θα πρέπει να ακολουθoύν θεραπείες με βάσει το στάδιο της νόσου, τη βιολογική κατάσταση και την ηλικία τους. To 45% των ασθενών δεν χρειάζονται χειρουργείο